Üyelik Girişi
Paylaşımlar
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam51
Toplam Ziyaret307667
Namaz Vakitleri
  • Biz, ona şah damarından daha yakınız. (Kaf 16 )
  • Nefsini bilen Rabbini bilir (Hadis-i Şerif)
  • Ne ararsan kendinde ara,Kudüs'te Mekke'de Hac'da değil.(Hacı Bektaş Veli)
  • İlim ilim bilmektir,ilim kendini bilmektir.(Yunus Emre)
  • Bayram özünü bildi,bileni anda buldu,bulan ol kendi oldu sen seni bil sen seni(Hacı Bayram Veli)
  • Zatı Hakkı anla zatındır senin,Hem sıfatı hep sıfatındır senin,Sen seni bilmek necatındır senin,Gayri bakma sende iste sende bul (Niyazi Mısri)
  • O'nu senden dışarıda değil kendi nefsinde ara(Mevlana)

Bestelenmiş ilahiler

Bu Aklu Fikrile

Bu akıl fikirle Mevla bulunmaz
Bu ne yaredir ki saklı olunmaz
Kamunun derdine derman bulunur
Şu benim derdime derman bulunmaz

Aşkın pazarında canlar satarlar
Satarım canımı alan bulunmaz

Yunus öldü deyu sale verirler
Ölen hayvan imiş aşıklar ölmez

 

Bana Seni Gerek Seni

Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni.
Ben yanarım dünü günü
Bana seni gerek seni.

Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum.
Bana seni gerek seni.

Aşkın aşıklar öldürür
Aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur
Bana seni gerek seni.

Aşkın şarabından içem
Mecnun olup dağa düşem
Sendin dünü gün endişem
Bana seni gerek seni.

Eğer beni öldüreler
Külüm göğe savuralar
Toprağım anda çağıra
Bana seni gerek seni.

 

Canım Kurban Olsun

Canım kurban olsun senin yoluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Gel şefaat eyle kemter kuluna
Adı güzel kendi güzel Muhmamed

Mümin olanların çoktur cefası
Ahirette vardır zevk-ü sefası
Onsekizbin alemin Mustafası
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Yunus der neylerem cihanı sensiz
Sen hak peygambersin şeksiz gümansız
Sana inanmayan gider imansız
Adı güzel kendi güzel Muhammed

 

Bilmem Nideyim

Bilmem nideyim
Aşkın elinden
Kande gideyim
Aşkın elinden

Sallallahu Ala Muhammed
Sallallahu Aleyke Ahmed

Meskenim dağlar
Gözyaşım çağlar
Durmaz kan ağlar
Aşkın elinden

Sallallahu Ala Muhammed
Sallallahu Aleyke Ahmed

Varım vereyim
Kadre ereyim
Üryan olayım
Aşkın elinden

Sallallahu Ala Muhammed
Sallallahu Aleyke Ahmed

Yunus’un sözü
Kül olmuş özü
Kağ ağlar gözü
Aşkın elinden

 

Demedim mi

Güzel aşık cevrimizi
Çekemezsin demedim mi
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi?

Yemeyenler kalır naçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi?

Aşıklar harabat olur
Hakkın katında kutlu olur
Muhabbet baldan tatlı olur
Doyamazsın demedim mi?

Çıkalım meydan yerine
Erelim Ali sırrına
Can-ü başı Hakk yoluna
Koyamazsın demedim mi?

Bu dervişlik bir dilektir
Bilene büyük devlettir
Yensiz yakasız gömlektir
Giyemezsin demedim mi?

 

Çağırayım Mevlam Seni

Dağlar ile taşlar ile
Çağırayım Mevlam seni
Seherlerde Kuşlar ile
Çağırayım Mevlam seni

Gökyüzünde İsa ile
Tur dağında Musa ile
Elindeki asa ile
Çağırayım Mevlam seni

Derdi aşkın Eyyub ile
Gözü yaşlı Yakub ile
Ol Muhammed Mahbub ile
Çağırayım Mevlam seni

Yunus okur diller ile
Hakkı seven kullar ile
Ol Fahri bilenler ile
Çağırayım Mevlam seni

 

Gel Gör Beni Aşk Neyledi

Ben yürürem yane yane
Aşk boyadı beni beni kane
Ne akılem ne divane
Gel gör beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi

Gah eserim yeller gibi
Gah tozarım yollar gibi
Gah coşarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi

Ben Yunus-i bi-çareyim
Dost elinden avareyim
Baştan aşağa yareyim
Gel gör beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi

 

Göçtü Kervan

Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında
Çağrışır tellallar inanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Emir hac göçeli hayli zamandır
Muhammed cümleye dindir imandır
Delilsiz gidilmez yollar yamandır
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Yunus sen bu dünyaya niye geldin
Gece gündüz Hakkı zikretsin dilin
Evliyaya uğramaz ise yolun
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

 

Haktan İnen Şerbeti

Hakk'tan inen şerbeti
İçtik elhamdülillah
Şol kudret denizini
Geçtik elhamdülillah

Şu karşıki dağları
O yemyeşil bağları
Sağlık sefalık ile
Aştık elhamdülillah

Beri gel barışalım
Yar isen bilişelim
Atımız eğerlendi
Koştuk elhamdülilah

Kuru iken yaş olduk
Ayak iken baş olduk
Kanatlandık kuş olduk
Uçtuk elhamdülillah

Geçtik yazı kışladık
Çok hayırlar lşledik
Uş bahar oldu geri
Göçtük elhamdülllah

Taptuğun tapusunda
Kul olduk kapusunda
YUNUS miskin çiğidik
Piştik elhamdüllllah

 

Kalanlara Selam Olsun

Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun,
Bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun.

Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi,
Hasta iken halimizi, soranlara selam olsun.

Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile
Bizi bir asan veçhile, yuyanlara selam olsun.

Sala verile kastımıza, gider olduk dostumuza
Namaz için üstümüze, duranlara selam olsun.

Derviş Yunus söyle sözü, yaş dolmuştur iki gözü,
Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun.

 

Kâbenin Yolları

Kabe'nin yolları bölük bölüktür.
Benim yüreciğim delik deliktir
Dünya dedikleri bir gölgeliktir.

Canım Kabe'm varsam sana
Yüzüm gözüm sürsem sana

Eşim dostum yüklesinler yükümü
Komşularım helal etsin hakkını
Görmez oldum ırak ile yakını

Canım Kabe'm varsam sana
Yüzüm gözüm sürsem sana

 

N'oldu Bu Gönlüm

N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm
Derd-ü gamınla doldu bu gönlüm
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
Yanmada derman buldu bu gönlüm

Bayramım imdi bayramım imdi
Bayram ederler yâr ile şimdi
Hamd-ü senâlar hamd-ü senâlar
Yâr ile bayram kıldı bu gönlüm

 

 

 

Zikrullah

Acep lütfun seherinde Allah
Seher vaktinde zikrullah
Bilene hoş ibadettir
Seher vaktinde Zikrullah

Hu aşıkların canıdır
Resulün armağanıdır
Dertlilerin dermanıdır
Seher vakti Zikrullah

Bu bir yoldur katı ince
Layıktır kocaya gence
Yeter Yunus’a eğlence
Seher vakti Zikrullah

 

 

Noldu bu gön lüm, noldu bu gönlüm?
Derdü gamile doldu bu gönlüm.
Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm;
Derdine derman buldu bu gönlüm;

Yan ey gönül yan, yan ey gönül yan;
Yanmadan oldu derdine derman;
Pervane gibi, pervane gibi
Şem’ine aşkın yandı bu gönlüm!

Gerçi ki yandı, gerçeğe yandı,
Rengine aşkın cümle boyandı.
Kendude buldu, kendude buldu,
Maksudunu hoş buldu bu gönlüm.

Sevadı azam, sevadı azam;
Belki olubtur Arşı muazzam,
Meskeni canan, meskeni canan.
Olsa acep mi şimdi bu gönlüm?

Seyri billahtır, seyri billahtır;
Fenafillâhtır, limeAllahtır;
Ayinesinde, ayinesinde
Girdi sivayı buldu bu gönlüm;

El fakru Fahri, el Fakru  Fahri;
Dimedi mi  ol alemler fahri?
Fahrini zikrin, fahrini zikrin.
Mahvü fenada buldu bu gönlüm.

Bayrami imdi, Bayrami imdi
Bayram edersin yar ile şimdi !
Hamdü senada, hamdü senada.
Bayram edüptür yar ile gönlüm. 

 HACI BAYRAM VELİ 

 

Aşık kendiliğinden kıyar mı bu tatlı cana
Hele ben dost yoluna cana kıyarım kime ne,
Can verir aşık olurum, aşk ile Dost bulurum,
Mansur gibi Hak yoluna, berdar olurum kime ne.

Oruç, Namaz, haccu zekat, zühd ü taat kadru berat
Ben bunların hepsini aşka veririm kime ne,
İsterim aşta pişesin, fikrederim endişedesin,
Ben burda namus şişesin taşa çalarım kime ne.

Ar u namus verdim yele, melametlik aldım ele
Aşk i,le girdim ben yola, ben giderim kime ne
Aşıkım diyen canların, nişanı vardır onların,
Giyib melamet hırkasın, aşık olurum kime ne?

YUNUS EMRE

Derman aradım derdime, derdim bana derman imiş,
Bürhan aradım aslıma, aslım banma bürhan imiş!..

Sağı solu gözler idim, DOST yüzün görsem deyu,
Ben taşrada arar idim, ol can içinde CAN imiş!..

Öyle sanırdım, ayrıyem; DOST ayrıdır, ben gayrıyem
Benden görüp işiteni, bildim ol canan imiş!..

Savm-u salat hac ile sanma biter zahid işin,
İNSAN-I KAMİL olmaya, lazım olan İRFAN imiş...

Mürşid gerektir bildire, Hak’kı sana hakk-el yakın
Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş

Her mürşide dil verme kim yolunu sarpa uğratır
Mürşidi, kamil olanın yolu gayet asan imiş.

İşit Niyazi’nin sözün, bir nesne örtmez Hak yüzün
Hak’tan açık bir nesne yok, gözsüzlere görülmezmiş!

Sağ ü solu gözler idim
Dost yüzünü görsen deyü

Ben taşrada arar idim,
Ol can içinden canan imiş.

Savm-u salat-ı hac ile
Sanma biter zahid işin,

İnsan-ı kamil olmaya
Lazım olan irfan imiş.

Nerden gelir yolun senin
Ya nereye varır menzilin,

Nerden gelip gittiğini
Anlamayan hayvan imiş.

İşit Niyazinin sözün
Bir nesne örtmez hak yüzün

Hak’tan ayan bir nesne yok,
Gözsüzlere pinhan imiş.

 

Şimdi irfan vaktidir,
Takvaya hacet kalmadı

Zevk-i vicdan vaktidir,
Feryada hacet kalmadı.

Ehli vahdetten alanlar
İlmi tevhid dersini

Gizli irfan buldular,
Fetvaya hacet kalmadı.

Hamdüllah sofiya
Aydık müsemmadan haber

Zatı mazhardır gönül
Esmaya hacet kalmadı.

Etti şems-i ehaddiyet
Burc-u vahdetten tulu

Leyl-i firkat zali oldu
Ay’a hacet kalmadı.

Hakk’ın feyzi aleme
Düpdüzdür anlar isen,

Bu görünen mevcudat
Bir yüzdür anlar isen

Enbiyanın geldiği,
Dört kitabın indiği,

Her lisanın dediği,
Bir sözdür anlar isen.

Hakk vechini görmeye
Gözü dönmüş Ademe

Bu ayinede alem
Bir tozdur anlar isen.

GAYBİ

Ol bir ile bir oldu
Cümle aleme dolan
Böyle sultanlık kılan
Kulluk kılası değil

Dost iline girmeyen
Varın, dosta vermeyen
Hakk’ı burda görmeyen
Yarın göresi değil!..

Erişmeyen vahdete
Vahdetteki lezzete
Girerse de cennete
Lezzet bulası değil

İkiliği silmeyen
Hakk’ı burda bulmayan
Gaybi kendin bilmeyen
Rabbin bilesi değil.

GAYBİ

Hakk nazar etse kuluna
Kendönüzü üryan görür,
Mana yüzünden ol kişi,
Kendözünü hayran görür.

Eğer abid eğer zahid
Bu tevhidi anlamazlar.
Dost zatına mazhar düşen,
Kendözünü insan görür.

Şeş cihetin perdesinden,
Geçen arif söyler bunu.
Bu menzile erişenlere,
Kendözüne umman görür.

Aşk ile başım hoşdürür,
Kande varsam yoldaşdürür.
Yıl on iki ay sarhoşdürür
Aşk meyin içti canımız.

Muti oluk aşk haline,
Bakmadık dünya malına
Girdik erenler yoluna,
Dürüst oldu imanımız.

GAYBİ

Düşü düşüp aldanma
Kendin hayrete salma
Hak’dan gayrı ne vardır
Ta’bire muhtaç ola?..

Sana alem görünen
Hakikatte Allah’tır!
Allah birdir vallahi
Sanmaki birkaç ola!

Bu sözlerin meali
Kişi kendin bilmektir
Kendi kendin bilene
Hakikat mi’rac ola!

“Hak” denilen özündür!
Özündeki sözündür
Gaybi özün bilene
Rububiyet tac ola!

GAYBİ

 

 

Bilmek istersen seni,
Can içre ara canı.
Geç canından bul anı,
Sen seni bil sen seni.

Kim bildi ef’alini
Ol gördü sıfatını
Anda gördü zatını,
Sen seni bil sen seni.

Görünen sıfatındır,
Anı gören zatındır,
Gayrı ne hacatındır,
Sen seni bil, sen seni.

Kim hayrete vardı
Nura mustağrak oldu
Tevhid-i zatı buldu
Sen seni bil, sen seni.

Bayram özü bildi
Bileni anda buldu
Bulan ol kendi oldu
Sen seni bil, sen seni.

HACI BAYRAM VELİ

Hararet nardadır sacda değildir,
Keramet baştadır tac’da değildir
Her ne arar isen, kendinde ara,
Kudus’ta Mekke’de Hac’da değil

Sakin ol kimsenin gönlünü yıkma,
Gerçek erenlerin izinden çıkma.
Eğer adam isen ölmezsin korkma
Aşığı kurt yemez uc’da değildir.

HACI BEKTAŞ VELİ

Maksut cihane gelmekten
Kişi rabbin bilmek imiş.
Rabbini bilmekten murat
Evliyasın bulmak imiş

Onun ile olur devlet
Onu beyan kılar ayet
Hakk’a yalvarmaktan murat
Gerçeğe yol varmak imiş

Bulmak değil imiş bilmek,
Bilmek değil imiş, bulmak
Evliyaya gönül vermek
Rengine boyanmak imiş!

Bunlardır Hakk’ı bilen
Gayrısı yalandır yalan
Dervişlikten murat olan
Külliyen yok olmak imiş

Kaygusuz aşk pervanesi
Oldu Hakk’ın divanesi
Ehl’i aşkın sermayesi
Aşk od’una yanmak imiş.

 

KAYGUSUZ ABDAL

Evliyaya eğri bakma
Kevn-u mekan elindedir
Mülke hüküm süren odur
İki cihan elindedir

Sen anı şöyle sanırsın
Sencileyin bir Ademdir
Evliyanın sırrı vardır
Gizli ayan elindedir

Hak zatıyla sıfatıyla
Tecelli eyledi onda
Varlığı hak varlığıdır
Emr-i Sübhan elindedir.

Kaygusuz eder bu ilmi
Okudum anladım bildim
Bütün alemlerin hükmü
Kamil insan elindedir.

KAYGUSUZ ABDAL

Ey talib-i Kabe olan
Hak bendedir Kabe benim!
Gelsin hacc-ı ekber kılan,
Hak bendedir, Kabe benim,

Kim ki kapumda kul olur,
Eşiğimde Kabe bulur!
Münkir olan mahrum kalır,
Hak bendedir, Kabe benim!..

Kim ki ziyaretim ider
Masum pak olur gider
Hak emrini daim tutar,
Hak bendedir, Kabe benim!

İnsaf edip ol ehl-i Hak
İnkarı ko, gel bende hak!
Hak bendedir gitme uzak!
Hak bendedir, Kabe benim!

 

ŞEYH TACEDDİN

ben melamet hirkasini
kendim giydim eynime
ar-ı namus şişesini
taşa caldim kime ne

sofular haram demişler
aşkımın şarabına
ben doldurur ben içerim
günah benim kime ne

kah giderim medreseye
ders okurum hak için
kah giderim meygedeye
dem çekerim aşk için.

kah çıkarım gökyüzüne
seyrederim alemi
kah inerim yeryüzüne
seyreder alem beni

nesimi'ye sorsalar ki
yarin ile hoş musun,
hoş olam ya olmayayım
o yar benim kime ne.

 

 

 

 

 

 

N’oldu bu gönlüm, n’oldu bu gönlüm,
Derd ü gam ile doldu bu gönlüm,
Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm,
Yanmada dermân buldu bu gönlüm.

“El-fakru fahrî, el-fakru fahrî”
Demedi mi ol âlemler Fahri,
Fahrini zikrin, fahrini zikrin,
Mahv ü fenâda buldu bu gönlüm.

Sevâd-ı a’zam, sevâd-ı a’zam,
Bana gelübdür arş-ı muazzam,
Mesken-i cânân, mesken-i cânân,
Olsa aceb mi şimdi bu gönlüm?

Bayram’um imdi, Bayram’um imdi,
Bayram ederler yâr ile şimdi,
Hamd ü senâlar, hamd ü senâlar,
Yâr ile bayram kıldı bu gönlüm.

 

MESNEVİDEN DERS ALDIM

Mesneviden ders aldım
Oldum Mevlana gibi
Uçsuz ummana daldım.
Döndüm Mevlana Gibi

Sağ elimi kaldırdım,
Sol elimi daldırdım,
Dilim kalbe indirdim,
Döndüm Mevlana gibi

Yüceldim Döne Döne,
Umudum hep o güne
Giderken o düğüne
Gülsem Mevlana gibi

Hayrani der aşk versin
Şems gibi yoldaş versin
Canlar kemale ersin
Ersem Mevlana gibi

 

 

YANDIM YIKILDIM


Allah-u Allah Allah-u Allah
Allah-u Allah Allah-u Allah

Yandım Yakıldım ben nar-ı aşka
Ahdenif oldum gülzarı aşka

Allah-u Allah Allah-u Allah
Allah-u Allah Allah-u Allah

Bezmi elesten mest olup geldim
Ben bende doldum hünkara geldim.

Allah-u Allah Allah-u Allah
Allah-u Allah Allah-u Allah

Hizmeti şeyhe kulluk ede gör
Mahrem olursun esrarı aşka

Allah-u Allah Allah-u Allah
Allah-u Allah Allah-u Allah


Evvel aldandım pek kolay sandım
Yandıkça yandım mennarı aşka

Allah-u Allah Allah-u Allah
Allah-u Allah Allah-u Allah

Enel hak sırrın çün bildim ayan
Mansur olursun perdarı aşka

Allah-u Allah Allah-u Allah
Allah-u Allah Allah-u Allah

Nice Süleyman geldi cihane
Ben Süleymanım serdarı aşka.

Allah-u Allah Allah-u Allah
Allah-u Allah Allah-u Allah

 

 

 

 

TAŞTI RAHMET DERYASI
Taştı rahmet deryası
Gark oldu cümle asi,
Dört kitabın manası:
La ilahe illallah.

Budur manasının hası
Siler kalbinden pası
İsm-i a’zam duası
La ilahe illallah.

Gönül burcundan doğar,
Aleme rahmet yağar
Hakk’ın birliği öğer
La ilahe illallah.

Kitaplarda yazılıdır,
Gönüllerde gizlidir.
Söylenecek söz budur;
La ilahe illallah.

Cennetten çıktı Adem,
Dünyaya bastı kadem,
Bunu der idi müdam:
La ilahe illlallah.

Erenlerin burağı,
Yakın eder ırağı,
Arşın kürsün direği
La ilahe illallah.

Gönüllere yol eyler.
Dağı taşı kül eyler,
Sultanları kul eyler,
La ilahe illallah.

Yunus da bunu dedi,
Yanar yürek aşk oldu.
Mevla’nın güzel adı
La ilahe illallah.

Yunus Emre


Yorumlar - Yorum Yaz
Takvim
Saat
Hava Durumu
Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.30957.3388
Euro8.65038.6850