Üyelik Girişi
Paylaşımlar
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret312443
Namaz Vakitleri
  • Biz, ona şah damarından daha yakınız. (Kaf 16 )
  • Nefsini bilen Rabbini bilir (Hadis-i Şerif)
  • Ne ararsan kendinde ara,Kudüs'te Mekke'de Hac'da değil.(Hacı Bektaş Veli)
  • İlim ilim bilmektir,ilim kendini bilmektir.(Yunus Emre)
  • Bayram özünü bildi,bileni anda buldu,bulan ol kendi oldu sen seni bil sen seni(Hacı Bayram Veli)
  • Zatı Hakkı anla zatındır senin,Hem sıfatı hep sıfatındır senin,Sen seni bilmek necatındır senin,Gayri bakma sende iste sende bul (Niyazi Mısri)
  • O'nu senden dışarıda değil kendi nefsinde ara(Mevlana)

Hasan Fehmi Tezdoğan

1885 yılında Makedonya'nın İştip iline bağlı Muşansa köyünde dünyaya gelmiştir.Babası Mahmutağalar namıyla bilinen sülalenin reisi Mahmut Ef.,annesi ise Nefise hanımdır.Osmanlılar'ın Avrupa'yı fethi sırasında,2.Kosova Meydan Savaşı'ndan sonra o yöreler tümüyle Türklerin eline geçmişti.Elde edilen bu bölgeleri koruyabilmek için Türkleştirmek gerekiyordu.Bu nedenle,Anadolu'dan Rumeli'ye Türk aileler getiriliyor ve gerekli görülen yerlere yerleştiriliyordu.İşte bu işlem gereği,Hasan Fehmi Efendinin sülalesi de o zaman Bursa'nın Tomat nahiyesinden alınmış,Rumeli'ye getirilmiş ve İştip civarına yerleştirilmişti.Yerleştirilen ailenin reisi Kadir Dede'nin Bursa'dan geldiği kendi kabir taşında yazılıdır.

     Kadir Dede'nin dört oğlu olmuştur.Bunlar;Halil,Arslan,Mehmet ve İbrahim dir.Bu dört kardeşten Halil Dede'nin de dört oğlu olmuştur.Bunlar da Zeynel,Talip,Nasuh ve Eyüp tür.Hasan Fehmi Efendinin dedesi olan Talip Ef.nin ise iki oğlu dünyaya gelmiştir.Mahmut ve Şahin adında.Hasan F. efendinin birçok divanında Talibi mahlasını kullanması dedesi Talip Ef.ye izafeten olmasıda ihtimal dahilindedir.Mahmut Ef.ninde dört oğlu olmuştur.Halil,Ali Osman,İbrahim ve Hasan Fehmi Efendiler.

     Sülale hayatı bu şekilde tesbit edilen Hasan Fehmi Tezdoğan Efendinin ilk tahsilini Tikveş'e bağlı Nigotin'de yaptığını görmekteyiz.Öğretmeni Hacı Şeyho namıyla maruf Hacı Mustafa Efendi idi.Kendisi bu zattan aynı zamanda zahir ilmini de tahsil etmiştir.Hacı Şeyho batın ilmine vakıf bir zat olmasına rağmen delikanlı bir çağda olan Hasan Fehmi'ye oradaki tahsilin sonunda "Sen artık batın ilmini de almayı hakettin,ama ben senin sadece zahiri hocanım" demiş ve ilm-i tevhidi almak için onu başka bir mürşidi kamile salık vermiştir.Hali vakti yerine olan babası Mahmut Ef.bu kere genç Hasan Fehmi'yi daha yüksek tahsil için İştip Medresesi'ne yollar.Buradaki hocası Hacı Mustafa Efendinin salık verdiği Hacı Ali Rahmi Efendidir.Bu zat hem zahir ilmine hem de batın ilmine vakıftır aynı zamanda.Zahir ilminin tedrisi sırasında lüzum gördüğü anlayışlı talebelerine batın ilmini de öğretmektedir.Bu talebelerden biri de Hasah Fehmi Efendidir.Gerekli zahir ilmini öğrenen ve batıni ilmin mertebelerini de yaşayıp zevkeden Hasan Fehmi kısa bir zaman sonra genç yaşta,22 yaşında batıni ilmi öğretme ve bu vazifeyi yürütme görevi olan Hilafeti almıştır,mürşidi Hacı Ali Rahmi Efendiden bu hususta divanında şöyle der:

Mürşidim Ali Rahmi
Bildirdi beni bana
Ol irşad-ı manevi
Bildirdi beni bana

Ali Rahmi Efendinin mürşidinin H.Salih Rıfat Ef. ve onunda mürşidinin Hz.Pir Muhammed Nurül Arabi olduğunu aşağıdaki divanında açıkça belirtmektedir.

Nakşibendinin salikleriyiz
Rif'at Melami havzeleriyiz
Seyyit Ali'nin dervişleriyiz
Nur Muhammed'in bendeleriyiz
Vahdet gülünün bülbülleriyiz

    Bu divanlarda hilafet silsilesi açıklanmakta ve kendisinin Hz.Pir den sonra 3.görevli olduğu görülmektedir.Melamet neşvesiyle yana bir aileden gelen Hasan Fehmi mürşidi H.Ali Rahmi Efendiden hilafet alınca,bu yönde kısa zamanda temayüz etmiş,ilmi,irfanı ve genç dinamizmiyle etrafına aşıkları ve temiz gönüllüleri toplamıştır.Kendi köyü Muşansa'da olduğu gibi,yakın köy ve kasabalarda da ünü duyulmuş,salikleri tevhid zevkiyle erdirmeye son derece çaba sarfetmiştir.Kendini bu yola vermiş,bu yola adamış,resmi göreve hiç yönelmemiştir.Bilineceği üzere Hasan Fehmi'nin yaşadığı yıllar Osmanlı Devlet'nin çöküş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılları idi.Dedeleri,Osmanlılar'ın parlak devirlerinde gelmişler,yeni yurtlar kurmuşlar,ömürlerini bu güzel düzende geçirmişlerdi.Hasan Fehmi Tezdoğan ise çöküş yıllarında doğduğundan,bunun doğuracağı acı ama gerçek sebepler neticesi,dedelerinin doğum yerine,anayurda geçmişlerdir.Hasan Fehmi'nin anayurda gelişi Balkan Harbi'nin olduğu yıllardır.Yerleşim bölgesi olarak Egeyi seçer ve İzmir-Tire'ye yerleşir.Edindiğimiz bilgilere göre.Mürşidi H.Ali Rahmi Ef.de anayurda göçtükten sonra bir müddet Tire'de oturmuş sonra Turgutlu'ya gitmiş ve orada Hakk'ın rahmetine kavuşarak,defnedilmiştir.

     Balkan Harbi sona erer ama bu sefer 1.Dünya Savaşı başlar.Savaş yılları askerlik görevini "Bölük Emini" olarak yapar ve bu nedenle Serez'e kadar gider.Savaşta Osmanlı Devleti yenilmiştir.Bundan yararlanan düşman devletler Anadolu'yu işgale kalkarlar.Yunanlılar İzmir'e çıkar.Hasan Fehmi Efendi çocuklarının yanına Muşansa'ya döner.Orada 10 yıl kadar kaldıktan sonra tekrar Anadolu'ya bu defa çocukları ve yakınlarıyla temelli gelir.İzmir-Menemen'e yerleşir.Ana yurdumuzdan düşman temizlenmiştir.Menemen'de zahirecilik,bakkallık ve tütüncülük yapar.Bu işler nüfusu kalabalık olan Hasan Fehmi Tezdoğan Efendinin ailesine yarar sağlamayınca 1939 yılında İzmir'de Darağacı semtine göçer.12 yıl burada yaşamını temin eden ve sevenlerini aşk-ı ilahi ile bezeyen Hasan Fehmi 1951 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşur.Kabri İzmir-Altındağ'da Kokluca Mezarlığı'nda S:1A:19'dadır.Mezar taşında divanındaki ilk ilahinin şu son mısrası yazılıdır:

Mahvedip Fehmi'yi mahzı zat eyle
Bekada baki kıl izzü cah eyle
Cemalin keşfedip dilküşad eyle
Hicrile Berzah'ta beni durdurma

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Takvim
Saat
Hava Durumu
Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.02288.0550
Euro9.48579.5238