Üyelik Girişi
Paylaşımlar
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam34
Toplam Ziyaret312016
Namaz Vakitleri
  • Biz, ona şah damarından daha yakınız. (Kaf 16 )
  • Nefsini bilen Rabbini bilir (Hadis-i Şerif)
  • Ne ararsan kendinde ara,Kudüs'te Mekke'de Hac'da değil.(Hacı Bektaş Veli)
  • İlim ilim bilmektir,ilim kendini bilmektir.(Yunus Emre)
  • Bayram özünü bildi,bileni anda buldu,bulan ol kendi oldu sen seni bil sen seni(Hacı Bayram Veli)
  • Zatı Hakkı anla zatındır senin,Hem sıfatı hep sıfatındır senin,Sen seni bilmek necatındır senin,Gayri bakma sende iste sende bul (Niyazi Mısri)
  • O'nu senden dışarıda değil kendi nefsinde ara(Mevlana)

Hakikat Vadisi

Cenâb-ı Hak Beyti şerîfin toprağından Âdem (A.S.) mın balçığı yapıldığı vakit fazlasını Kürsî cinân (cennetler) çevresine serpti. İşte Semsem vadisi andan yaratıldı, çünkü Semsem Âdemin balçığından arta kalana derler. O şehrin büyüklüğüne nisbetle cennetler bir hardal tanesi kadardır. Cennet ehli zevk ve tenezzühe istek duydukları vakit oraya çıkarlar ve sonra tekrar cennete dönerler. Aynı burada da gezinti için halkın çiftliklere çıktıkları gibi. Lâkin Ârifler dünyâ ve âhirette istedikleri zaman rü’yada veyahut münselih olarak, yani varlıklarından soyunup o şehre giderler, kapısında karşılanırlar, elbiselerini çıkarırlar ve o şehrin kendine has elbisesini giyip içeriye girerler.

O Velî veya Ârif kişi hangi makâmda ise, altından ağaçlar ve üzerindeki altın meyveler, o Ârifin makâmından konuşup tesbih ederler ve herhangi bir ağaca baksa kendi sûretini görür. İşte orada böylece zevklenirler ve nimetlenirler. Çıkarken şehrin kapısında oranın elbisesini bırakır ve yine kendi elbisesini giyer.

Oraya giren kimsenin tevhîddeki makâmı; Cem, Hazret-il Cem, Cem-ül Cem ve Ahadiyyet makâmından aşağı olmamalı. Cem makâmından aşağı olursa o şehre giremez. İşte bu Semsem vâdisine “Hakîkat şehri” denilir, Kürsî üstündedir, yeryüzünde değildir. Yreyüzünde olan “Cennet-il-Velâyet” dir (Velîlik cenneti). Bunu daha önce anlattık.

İşte bu şehre giren bir daha ölmez. “Mutû kabl-e en temutû”, yani “Ölmezden önce -ihtiyarî olarak - ölünüz” hadisi gereğince tabiatiyle bu sırra mazhar olan bir daha ölür mü? Ölmez, o daima uyuklar gibi bir halde bulunur. İşte tevhîd ehlinin ölümü budur. Halbuki o hep diridir, çünkü muvahhid, yani tevhîd ehli ölmez. İhtiyarî ölümle ölen bir kimse bir daha ölür mü, ölmez.

“ Bülbülleri nalân eder cân-u dili hayrân eder,
Bahçeleri seyrân eder her köşede hûbân kamû.

Eşçârda sazlar çalınır dallarda meyve salınur,
Sen sunmadan ol bulunur her emrine fermân kamû”

“Eşçârda sazlar çalınr” demek, işte anlattık. Ağaçlar oraya giren Ârifin makâmından tehlil-ü tesbih (Kelime-i tevhîd ve ismi- celâl ile zikir) ederler. O ârif kimseye ikramen ağaçların meyveleri kevn, yani kainât büyüklüğündedir ( 1 ).

Arzu ettiğin vakit o meyva sana gelirken ufala ufala ağzına gelir; tam yenilecek kadar küçülür ve kendiliğinden ağzına girer, o meyvaları hiç el ile tutmazsın.

Kim Selsebil’den nûş eder rahik anı bihûş eder,
Tesnîm ebed sarhoş eder olur içen mestân kamû.

Semsem vâdisinin üç ırmağı vardır: Selsebil, rahik, tesnîm’dir.

Bu dediğim Cennet değil anlara ol minnet değil,
Bunun sefâsı zevkine ehl-i cinân hayrân kamû.

Şehr-i hakîkattır adı, Hak sırrını bunda kurdu,
O sırra vâkıf olanı, Hak eyledi mihman kamû.

Olmaz anlarada hiç fesad buğz-u hased kibr-ü inad,
Cümle bilir yok asla yâd birbirine ihvân kamû.

Özleri canlaradan aziz sözleri ballardan leziz,
Yok anda sen, ben, siz ve biz birlik ile yeksân kamû.

Ol şehre Mürsel gelmedi, anları dâvet kılmadı,
Anlar yolu yanılmadı evsafları Kur’ân kamû.”

“O şehre Mürsel gelmedi”, yani o hakîkat şehrine Resûl gelmedi zirâ, orası dâr-ı teklif, bir teklif yeri değildir. ( 2 )

------------------

( 1 ) Muhamed Nûr hazretleri (K.S.) Semsem vadîsindeki bu Hakîkat şehrini bizlere anlatırken, kendileri de bu şehrin bir yabancısı değil, adeta her zamanki konuklarından biri ve o meyvaların tadını tatmış ve lezzetlerini bizleri de inandırmak isteyen bir kimse olduklarında şüphe bırakmamaktadır. (Bilginer)

( 2 ) Bu hakîkat şehrine Hak-kın sırlarına vâkıf Kâmil bir insanın rehberliğinde ancak isti’dâdı olan kimseler girebilir demektir (Bilginer).

                                                                                         Niyazi Mısri şerhi

Takvim
Saat
Hava Durumu
Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.87067.9021
Euro9.28099.3181