Üyelik Girişi
Paylaşımlar
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret312443
Namaz Vakitleri
  • Biz, ona şah damarından daha yakınız. (Kaf 16 )
  • Nefsini bilen Rabbini bilir (Hadis-i Şerif)
  • Ne ararsan kendinde ara,Kudüs'te Mekke'de Hac'da değil.(Hacı Bektaş Veli)
  • İlim ilim bilmektir,ilim kendini bilmektir.(Yunus Emre)
  • Bayram özünü bildi,bileni anda buldu,bulan ol kendi oldu sen seni bil sen seni(Hacı Bayram Veli)
  • Zatı Hakkı anla zatındır senin,Hem sıfatı hep sıfatındır senin,Sen seni bilmek necatındır senin,Gayri bakma sende iste sende bul (Niyazi Mısri)
  • O'nu senden dışarıda değil kendi nefsinde ara(Mevlana)

Anasayfa

Çalabım bir şâr yaratmış iki cihân âresinde; Türk dili sözlüğünde “Çalap” Allah demektir. Ve “Şâr”(şehir, belde) sözü ile anlatılmak istenen “Cem’ü’l-Cem” denilen şehirdir. Ve “Mahrusa-ı hakikat” tir. (hakikat ile ilgili büyük şehirdir) Beyitte ifade edilen “Yaratmış” sözündeki mânâ: Gösterdi, meydana çıkardı. Çünkü yaratmış olmak, mânâ ile ilgili vücuttan görünürde olan vücuda gelinmiş olmadır. Sadece görünürlüğe
23.07.2011
Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selâm, gönderilmiş peygamberlerin efendisine, kutlu ailesi ve dostlarının üzerine olsun. Bundan böyle bilinmelidir ki, İlâh ile ilgili tevhid üç kısımdır. Birinci kısmı tevhid-i ef’aldir.
19.07.2011
“De ki, Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir'' Zümer Suresi, 39/53
15.07.2011
İkinci kısım: “Tevhid-i hakiki”dir (gerçek tevhittir) ki, hakiki tevhitte olan müminler, yüce Hak’tan başka Mevcut, Mevsuf, Fail ve tasarruf edici görmediğinden ve her şeyin açığa çıkma ve görünürlüğü zevk yoluyla Hak’tan müşahede ettiklerinden kedilerini “Zatiyyun” ve “Muvahhidin” (tevhid ehli) olarak ifade ederler. Neticesi “Lâ mevcude İllâllah”tır. Vücut,
06.07.2011
Şeyh-ül Ekber Muhiddin Arabi Hazretlerinin, Fütuhat-ı Mekkiye adlı eserinin Melamiler adlı bölümden:“Melamiler; bunlara melametçiler de denir. Bu ad dahi lügat yönünden, bunlar için zayıf bir kelime olmuş olur. Bu gibi kişiler, Allah yolunun efendileri ve önderleridir. Bütün alemin tek efendisi bunların arasındadır. İşte o büyük efendi de Resulullah Muhammed (sav) Efendimizdir. Bunlar, Hak Teala’nın emir ve yasaklarını bu alemde yerleştirdiler, kuvvetlendirdiler. Sebeplerini yerli yerinde açıkladılar. Yaramayanların da nedenlerini anlattılar. Dünya evine yarayacak hacetleri dünyaya bıraktılar, ahiret gününün hacetlerini de ahirete bıraktılar. Eşyaya Allah’ın baktığı nazarla baktılar, gerçekleri birbirine karıştırmadılar.”
02.07.2011
“Bismillâhirrahmânirrahîm” 1-Şarap: Şarap ismi ile açıklanmak istenen; Allah’ın marifeti ve sevgisidir ki, bu sevgi aşk’tır. Aşk ve sevgi kelimesini taşıdığı mânâ farklı değildir birdir. 2-Meyhane: Meyhane ismine yüklenen mânâ; kâmil mürşidin gönlüdür ki, o gönül içinde Allah sevgisinin bulunduğu hazinedir. 3-Kadeh: Kadeh ismi ile anlatılmak istenen;
29.06.2011
SÜLÛK-İ HAKÎKÂT (Hak yoluna giriş) “Bismillâhirrahmânirrahîm” Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selâm efendilerin büyüğü olan Muhammed’e, ailesine ve dostları üzerine olsun. Bilinmelidir ki, tevhid üçtür. Tevhid demek Hakk’ın bir ve tek olduğunu kalp ile kabul ve zevk etmektir. Birincisi: Tevhid-i Ef’al, tevhid-i ef’al demek;
29.06.2011
Böylece iki yay mesafesi kadar, hatta daha yakın oldu.(Necm 9) Her daim miraçta olan meslek-i Resul aşıklarının miracı kutlu olsun.
28.06.2011
Eşyanın her biri hakikati itibariyle"Ben Hakk'ım" demiş olsa ,bu söz yalan olmaz,çünkü her şey suret itibariyle Hakk'tan sadır olmuştur.Bu itibarla sayıca çoğalma yoktur.Sayıca çoğalma görüntülerdedir.Görünen itibariyle hepsi birdir,asıl tek varlıktır ve bu varlık şartsız ve kayıtsız hakk'dan ibarettir..Yalnız burada önemli olan husus eşyanın suretleri için ayrı ayrı isimleri olmasından dolayı,bunlara Hakk demek caiz olmaz.Zira Hakk'a ve yaratılmışlara mahsus isimler birbirinden ayrılmıştır.
27.06.2011
Yaratılmışlardan her biri Hakk'ın isimlerinin birer suretidir.Ve o isim,o suretin hakikatidir.Yine her bir suret Mutlak Zat'ın vücududur.Hakk,yaratılmışların aynıdır.Şu halde Hakk önce,yaratılmışları kendinden ayırmadı ve onların aynı olduğunu söyledi ki gerçek olan budur.Sonra da varlıklarda Hakk'ın hakikatini göremeyen kişilerin şaşırmamaları için bu gerçeğin açıklanmasını yasakladı.
27.06.2011
 9  ...

 

O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.  (Hadid 3)

Biz, ona şah damarından daha yakınız. ( Kaf 16 )

Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. ( Bakara 115)

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler...(Ali İmran 191)

Ona ruhumdan üflediğim zaman...( Hicr 29 )

Yere göğe sığmadım,mümin kulumun kalbine sığdım. ( Hadisi Kutsi )

Beni gören Hakkı görür.( Hadisi Şerif )

Allah vardır,Allah ile beraber hiç bir şey yoktur.(Hadisi şerif)

Bir ben var bende,benden içeri ( Yunus Emre )

İlim,ilim bilmektir,ilim kendini bilmektir.(Yunus Emre)

Sen sor gene sen cevap ver ( Mevlana )

Sen seni bil sen seni ( Hacı bayram Veli )

Ne arasan kendinde ara Kudüs'te,Mekke'de Hac'da değil

( Hacı Bektaş Veli )

 

Kişisel sayfanıza girerek,siteye yüklemek istediğiniz dosya,resim,dökümanı site yöneticisine gönderip siteye istediğinizi ekleyebilirsiniz.

   

 
Takvim
Saat
Hava Durumu
Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.02288.0550
Euro9.48579.5238