Üyelik Girişi
Paylaşımlar
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret312443
Namaz Vakitleri
  • Biz, ona şah damarından daha yakınız. (Kaf 16 )
  • Nefsini bilen Rabbini bilir (Hadis-i Şerif)
  • Ne ararsan kendinde ara,Kudüs'te Mekke'de Hac'da değil.(Hacı Bektaş Veli)
  • İlim ilim bilmektir,ilim kendini bilmektir.(Yunus Emre)
  • Bayram özünü bildi,bileni anda buldu,bulan ol kendi oldu sen seni bil sen seni(Hacı Bayram Veli)
  • Zatı Hakkı anla zatındır senin,Hem sıfatı hep sıfatındır senin,Sen seni bilmek necatındır senin,Gayri bakma sende iste sende bul (Niyazi Mısri)
  • O'nu senden dışarıda değil kendi nefsinde ara(Mevlana)

Zikir Ayetleri    23.11.2012

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar, Allah'ı tesbih ederler. O'nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz, onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz O, halimdir çok bağışlayandır. (17 İSRA –44)

“Hiçbir şey yoktur ki ,O’nu (O’nun) hamdiyle tesbih etmesin.Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız!..” (3 ALİ İMRAN-191)

 “Onlar ki ALLAH’ı ayakta  iken  otururlarken ve yanları üzere uzanıp yatarken zikrederler.....”

( Al-i Imran 191)

““Ey iman edenler,  mallarınız ve evladlarınız sizi    ALLAH’ı  ZİKİR’den    alıkoymasın...Kim böyle yaparsa  işte onlar hüsrana  uğrayanlardır.”

(63 MÜNAFİKUN-9)

“Rabbinin  adını zikret ve bütün varlığınla  sadece O’na yönel .!..” (73 MÜZEMMİL-8)

O'nu, size gösterdiği şekilde zikredin. ”(2 BAKARA-198)

ALLAH’ı  çok çok   zikredin..!” 8 ENFAL-45)

Her kim , benim zikrimden yüz çevirirse , ona dar bir geçim vardır ve onu kıyamet günü ,kör  olarak haşrederiz..” 20 TA HA-124)

Beni zikredin ki ,bende  sizi zikredeyim..” 2 BAKARA-152)

Kim Rahmanı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz Zuhruf suresi: 36

Beni anmakta gevşeklik etmeyin! Ta-ha suresi : 42

Öyle erler vardır ki onları ne ticâret, ne alım satım, Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoymaz, gönüllerin ve gözlerin döneceği günden korkar onlar. 24 NUR-37)


1 Yorum - Yorum Yaz

Ayetler    06.11.2010

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

“Bana yönelenlere tabi ol !“ (Lokman 31/15.)

O ,her şeyi ihata etmiştir (fussilet-54)

 “Nerede olursanız olun, sizinledir. (57 HADİD-4)

“Semaları ve arzı ve aralarındakileri yanlızca HAK olarak halkettik”.

(15 HİCR-85)

Oku kitabını! Hesap görücü olarak bugün sana nefsin yeter!(İsra 14)

Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur. (91 ŞEMS-9)

Attığında sen atmadın,atan ALLAH’tı” ”(8 ENFAL-17)

Hiçbir canlı yoktur ki O, onu perçeminden yakalamış olmasın. Hiç kuşkusuz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir." ”(11HUD-56)

“Allah dilediğini kendine seçer.” ”(42 şura-13)

Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. 28 KASAS-68

Ey iman edenler! Allah’tan korkun. O’na yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. (Maide,35)

Allah’ın yasaklarından sakının ve sadıklarla beraber olun. ( Tevbe,119)
Onlar Allah’ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. ( En’am, 90)

Bize kavuşmayı arzu veya ümit etmeyip, dünya hayatına razı olup onunla yetinenler ve Bizim ayetlerimizden gafil olanlar (yunus 7)

 

“Gerçekten biz,herşeyi kaderiyle halk  ettik!..” ”

(54 KAMER-49)

Yeryüzünde ,yani afakta ve nefislerinizde ,yani varlığınızda meydana gelen  hiçbir musibet yoktur ki ,biz onu yaratmadan evvel bir kitapta belirlemiş olmayalım..Bunu,elinizden çıkana üzülüp ümitsizliğe düşmeyesiniz ve (ALLAH’IN)size verdiği ile sevinip  şımarmayasınız diye açıklıyoruz.” ”(57 HADİD-22,23)

 

Olabilir  ki  ,bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz onu kerih(tiksindirici) görürsünüz..Ve bir şey sizin için şer olduğu halde onu seve bilisiniz...ALLAH bilir siz bilemezsiniz.” ”

(2 BAKARA-216)

 “Eğer Rabbin isteseydi yeryüzündekilerin  tamamı  iman eder di.O halde mümin olmaları için insanları sen mi zorlayacaksın...Allah’ın izni olmadıkca  hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir..Allah  murdarlığı aklını kullanamayanlar üzerine bırakır.” (10YUNUS-99,100)

 

 “Kim bu dünyada kör olursa ahirette de kördür ve daha da şaşkın!” (17 İSRA-72)

 

Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kuşkusuz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (76 İNSAN-30)

 “Sizi de yapageldiklerinizi de Allah yaratmıştır

”(37 SAFFAT-96)

 Deki: Herkes kendi yaratılışına göre iş yapar. (hareket eder) … "(İsra:84.ayet)'

 “Her nefs ölümü tadacaktır.”

(3 ALİ İMRAN-185)

Kulluk et RABBİNE , YAKİN  gelene kadar.”

”(15 HİCR-99)

ADEM’e  isimlerin tamamını talim etmiştir..” (2 BAKARA-31)

“Muhakkak , ALLAH  dilediğine   hidayet eder.” (22 HAC-16)

“ALLAH   yedi kat göğü ve yerden  de onların  bir mislini  yaratmış; EMR’i  aralarından  nazil olmaktadır.” ”

(65 TALAK-12)

O'nun zatından başka herşey helak olacaktır. “(28 KASAS-88)

O'nun benzeri gibi birşey yoktur. O, öyle işiten, öyle görendir. ”(42 ŞURA-11)

İyi  biliniz  ki  ,dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir bezenme ,aranızda bir övünme  ve mal ve evlatla çoğalma isteğinden ibarettir...Dünya  hayatı  aldatıcı ve mağrur edici şeylerden başka bir şey değildir.” (57 HADİD-20)

 

Sana  RUH’tan  sual  ediyorlar.(Onlara ) de ki; RUH  Rabbimin  emrindendir.Sizlere  (onlara) ancak pek az bir ilim  verilmiştir.” ..”(17 İSRA-85)

eğer sen şirk koşarsan , amellerin mutlaka heba olur. (ZÜMER-65)

Böylece katımızdan, kendisine rahmet verdiğimiz ve ledun ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular.

(18 KEHF-65)

“RABBLERİ  onlara temiz bir şarab içirir..” (76 İNSAN-21)

Onun tevilini ise bir Allah bilir, bir de ilimde derinleşmiş olanlar. 3 ALİ İMRAN/7)

İşte senden perdeni kaldırdık..Bugün artık görüşün  keskindir.” (50 KAF-22)

Orada ilk ölümden başka bir ölüm tadmazlar...” (

44 DUHAN-56)

O'nun bilgisi dışında bir yaprak dahi düşmez… "(En'am:59.ayet.)

76/Insan/30: 76/30. Allah dilemedikce siz dileyemezsiniz. Dogrusu Allah, bilendir, Hakim'dir.

81/tekvir/29: Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikce sizler bir sey dileyemezsiniz

 “O her an bir şandadır.” (Rahman, 29)

O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.

(necm 9) 


0 Yorum - Yorum Yaz
Takvim
Saat
Hava Durumu
Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.02288.0550
Euro9.48579.5238